Arabistanlı Lawrence: Arap İsyanının Öncüsü İngiliz Casus

Arabistan, 1. Dünya Savaşı ve Arapların Türklere ihaneti sözcükleri bir araya geldikleri zaman bir İngiliz casusunu, Thomas Edward Lawrence’ı, ya da bilinen adıyla Arabistanlı Lawrence’ı anmadan geçmek olmaz.  Arabistan kendisine hizmet edenler için oldukça acımasız bir efendidir. Nitekim Araplarla ilişkisi Lawrence için, elde ettiği kârın yanı sıra bir yığın
Yazının Devamı

Hitler’in İngiltere’yi İşgal Planı

Her ne kadar İkinci Dünya Savaşı Almanya’nın 1 Eylül 1939’da Polonya’yı işgaliyle başlamışsa ve de bunu iki gün sonra sırasıyla İngiltere ve Fransa’nın Almanya’ya savaş açmaları izlemişse de, II. Dünya Savaşı’nın en olağanüstü ve sıradışı yanlarından birisi de Adolf Hitler’in ve Alman Yüksek Komuta Heyeti’nin, İngiltere’nin savaşa katılması ve karşı koyması durumunda ne yapacaklarına
Yazının Devamı

Zimmermann Telgrafı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Almanya’ya savaş ilanını duyurup, Birinci Dünya Savaşı’na katıldığı 6 Nisan 1917’den yalnızca birkaç hafta öncesine değin, Başkan Woodrow Wilson, savaşan taraflara zafersiz bir barış önerisinde bulunmuş ve bunu görüşme yolu ile başaracağını bu arada da Amerika’yı savaşın dışında tarafsız bir ülke olarak tutacağını umuyordu. Gerçekten de
Yazının Devamı

Birinci Dünya Savaşı’nı Başlatan Suikast

Dünya tarihinde hiç bir politik suikast, Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun varisi olan Arşidük Franz Ferdinand’ın 28 Haziran 1914 saat 01.15’de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun 1908’de işgal etmiş olduğu Bosna-Hersek’in Saraybosna kentinde uğradığı suikast kadar önemli sonuçlar doğurmamıştır. Arşidük Franz Ferdinand’ın uğradığı suikast sonucu ölmesi, aslında normal uluslararası
Yazının Devamı

Jean-Jacques Rousseau’da Demokrasi ve Devlet Anlayışı

Fransız ahlak filozofu, yazar, kompozitör, müzik kuramcısı, İsviçreli Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), fikirleri modern dünyayı şekillendiren düşünürler arasında en parlak şekillendiricilerden biri olarak kabul edilir. Rousseau, köken olarak Cenevreli burjuva bir aileden gelmektedir. Yetimdi, mutsuz bir gençlik dönemi geçirmişti ve düzenli bir okul eğitimi almamıştı. Bir üniversite bitirmemişti. Bu özellikler
Yazının Devamı

Haçlı Seferleri Nasıl Başladı?

XI. yüzyılın sonlarında, Bizanslılar ile Araplar hâlâ tüm Anadolu’da egemenliklerini sürdürmekte idiler. Makedonya hanedanının o parlak günlerinden sonra V Mihail Kalafati’nin savaşları ile Monomahos’un dinsel başkaldırısı ve Kilise’den kopması, Zoi’nin egoist ve anlamsız davranışları ve de “Askeri” lâkabıyla tanınan VI. Mihail’in beceriksizlikleri nedeniyle Bizans Devleti güç ve huzursuz yıllar
Yazının Devamı