Manşet »

Nazi Toplama Kampları

04 Mart 2013 – 04:29 | Edit Post |

Nasyonal sosyalizm ya da Nazizm, faşizmin ve totalitarizmin en şiddetli biçimi olarak dahi açıklanamaz. Gerçek anlamı yalnızca III. Reich’ın dünya felsefesinde (Weltanschauung) bulunabilir. XX. yy boyunca dünyanın başka hiçbir yerinde, Nazi rejimine esin sağlayan ve …

Tamamını okuyun »
Siyaset

Türkiye ve dünyada yaşanan son politik gelişmelerin perde arkasına özgün bakış açısı, toplumları etkileyen siyasi akımlar

Türk Tarihi

Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan coğrafyada binlerce yıllık Türk tarihine cesur bakış açısı

Dünya Tarihi

İlk Çağlardan günümüze dünya tarihine yön veren olaylar ve kişiler

Kültür-Sanat

Türk ve Dünya kültürü hakkında bildikleriniz, yanlış bildikleriniz. ya da bilmedikleriniz

Biyografi

Tarihe yön veren, tarihe damgasını vurmuş, tarihte iz bırakmış insanların yaşam öyküsü...

Kültür-Sanat »

Hat Sanatı

22 Kasım 2014 – 22:32 | Edit Post |

Arap sanatında hüsn-ü hat olarak da adlandırılan hat sanatı sıklıkla dekoratif amaçla kullanılan, bir görsel sanat türüdür. Bu güzel yazı yazma sanatının temeli, Araplar gibi Sami ırktan olan ve bugünkü Ürdün’ün batısıyla, Lut gölünün güneyinde yaşayan Nebatilere dayanır. Araplar ticaret kervanları vasıtasıyla hat sanatı ile tanışmışlar ve kullanmaya başlamışlardı. Bu kavmin ortadan kalkmasından sonra Araplar onların yazısını tamamen benimsediler ve İslamiyet’in doğuşuyla yazıya verilen önem artınca hat sanatının gelişimi de hız kazandı.

Halifeler döneminde (632-661) birçok kentin ele geçirilmesiyle Arap hattı yaygınlaştı, yeni adlarla gelişimini sürdürdü. Basra’da hatt-ı basri, Hz. Ali’nin Küfe kentini merkez yapmasından sonra da hatt-ı kûfi adını aldı. Emeviler döneminde (661-750) İslam devletinin sınırları Türkistan’dan Endülüs’e kadar uzanırken, Arap yazısı çeşitli İslam ülkeleri tarafından kullanılan ortak bir yazı haline geldi ve İslam hattı olarak adlandırılmaya başlandı. Emevilerin son döneminde hatt-ı kûfi değişikliklere uğradı harflerin köşeli biçimleri yuvarlaklık kazanmaya başladı. Tamamını okuyun »

Estetik Gerçekçiliğin Peşinde Bir Romancı: Halit Ziya Uşaklıgil

21 Kasım 2014 – 22:48 | Edit Post |

Anlatıyı yalnızca anlatı olarak gördüğü için ilk çağdaş Türk romancısı kabul edilen Halit Ziya Uşaklıgil’in eserlerinde görülen edebi kişiliğinin özyapısını, temel olarak iki önemli etmen belirler: yetiştiği aile ortamı ve yazarlığa başladığı dönemin siyasal ve …

Winston Churchill

21 Kasım 2014 – 17:09 | Edit Post |

Sir Winston Leonard Spencer-Churchill 30 Kasım 1874 tarihinde İngiltere Oxfordshire’de Blenheim Sarayı’nda dünyaya geldi. Babası 7. Marlborough Dük’ünün üçüncü erkek çocuğu olan Lord Randolph, annnesi ise ünlü ABD’li multimilyoner Leonard Jerome’un kızı Jennie Jerome’du. Churcill’in …

Müttefikler de Dresden’de Katliam Yapmıştı

20 Kasım 2014 – 19:54 | Edit Post |

1. Dünya Savaşı ve katliam sözcükleri bir araya geldiğinde çoğu insanın aklına hemen Hitler’in ve Nazilerin işledikleri savaş suçları gelir. Gerçekten de II. Dünya Savaşı’nda en büyük katliamlar hep Naziler tarafından gerçekleştirilmiştir. Ama savaşta hiç …

Küba Devrimi

20 Kasım 2014 – 16:06 | Edit Post |

Küba Devrimi, kökleri Komünist Enternasyonal’e uzanmayan bir siyasal önderliğin yönettiği ilk başarılı devrim olması nedeniyle diğer sosyalist devrimlerden ayrılır. En azından önder kadroların temel kuramsal yaklaşımında uluslararası komünist harekete egemen olan Sovyet Komünist Partisi’nin güçlü …

Osmanlı’nın Bakanlar Kurulu Divan-ı Hümayun

19 Kasım 2014 – 22:57 | Edit Post |

Osmanlı İmparatorluğu’nda hükümete önceleri Divan-ı Hümayun, son yıllarında ise Bab-ı Ali adı verilmiştir. Divan-ı Hümayun bugün kullandığımız Bakanlar Kurulu’nun Osmanlı’daki karşılığıdır. Hümayun “padişaha ait” ya da “imparatorluk” anlamlarına gelir.
Osmanlı’da ilk kez Orhan Bey zamanında kurulan …

Cahiliye Döneminde Arap Toplumu

18 Kasım 2014 – 19:55 | Edit Post |

Cahiliye dönemi Arapların İslamiyet öncesi yaşadıkları döneme verilen addır. Bu dönem de kendi içinde ikiye ayrılır: Çok eski zamanlardan M.S. beşinci yüzyıla dek geçen süreye “İlk Cahiliye Dönemi”, M.S beşinci yüzyıldan, Hz. Muhammed’in İslamiyet’i tebliğine …