manşet »

Buchenwald Nazi Kampı

Nazi Toplama Kampları

04 Mart 2013 – 04:29 | Bir Yorum

Nasyonal sosyalizm ya da Nazizm, faşizmin ve totalitarizmin en şiddetli biçimi olarak dahi açıklanamaz. Gerçek anlamı yalnızca III. Reich’ın dünya felsefesinde (Weltanschauung) bulunabilir. XX. yy boyunca dünyanın başka hiçbir yerinde, Nazi rejimine esin sağlayan ve …

Tamamını okuyun »
Siyaset

Türkiye ve dünyada yaşanan son politik gelişmelerin perde arkasına özgün bakış açısı, toplumları etkileyen siyasi akımlar

Türk Tarihi

Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan coğrafyada binlerce yıllık Türk tarihine cesur bakış açısı

Dünya Tarihi

İlk Çağlardan günümüze dünya tarihine yön veren olaylar ve kişiler

Kültür-Sanat

Türk ve Dünya kültürü hakkında bildikleriniz, yanlış bildikleriniz. ya da bilmedikleriniz

Biyografi

Tarihe yön veren, tarihe damgasını vurmuş, tarihte iz bırakmış insanların yaşam öyküsü…

Osmanlı Tarihi, Tarih, Türk Tarihi »

Osmanlı’da Tütün Yasağı

23 Nisan 2014 – 19:45 |
İlk kahvehane Kanuni Sultan Süleyman döneminde açılmıştır

Osmanlı İmparatorluğu’nda tütün kullanımı 1500’lü yıllarda Mısır’da başladıysa da, tütün İstanbul’a ancak on yedinci yüzyıl başlarında Birinci Ahmet zamanında İngiliz, Venedik ve Cenovalı gemiciler tarafından getirildi. İstanbul’a geç ulaşmıştı ama yabancı tüccarlar tarafından her hastalığa çare olarak tanıtılan tütün, kısa süre içinde ayak takımından ulemaya varıncaya kadar her sınıf ve tabaka arasında yayıldı.

Naima, tütünün Türkiye’ye girişini şöyle kaydeder: “Helâl mı, haram mı diye nice çekişmelere sebep olan tütün Frengistan’dan zuhur edip bu 1015 yılında diyarı İslam’a girdi ve nice fitne ateşi tutuşturup gittikçe yayıldı ve şöhret buldu ve memleket zurefası onun müptelâsı oldu.” Naima ayrıca “tütüne insanlar o kadar rağbet etmişti ki, ayak takımından bazı insanların tütünü çok içmelerinden dolayı kahvehanelerde insanların birbirini görmeleri güçleşmişti” diyerek tütün kullanımının ne kadar yaygınlaştığına dikkat çeker. Tamamını okuyun »

Osmanlı Borçları ve Düyun-u Umumiye İdaresi

23 Şubat 2014 – 02:52 |
Düyun-u Umumiye binası

Bir devletin yıl içindeki toplam gelirleri o yıl içindeki toplam harcamalardan fazla ise bütçe açığı oluşması kaçınılmaz bir durumdur. Devletler bütçe açığını kapatabilmek için genelde iki yönteme başvurular. Bunlardan birincisi vergi oranlarını artırmak ve artırmanın …

II. Dünya Savaşı Yıllarında Varlık Vergisi

21 Şubat 2014 – 03:10 |

II. Dünya Savaşı yıllarında, 11 Kasım 1942-15 Mart 1944 tarihleri arasında ülkemizde uygulanmış olan Varlık Vergisi basit bir vergi kanunu uygulaması değildir. Olağan dönemlerin tersine, seferberlik ya da savaş gibi olağanüstü dönemlerde kamu maliyesinin karşılaması …

Azizlikten Sapkınlığa: Tapınak Şövalyeleri’nin Gizemi

10 Şubat 2014 – 02:43 |
Tapınakçılar

Önce ilahlaştırıldılar; sonra kafirlik, sapkınlık, eşcinsellik ve şeytana tapma gibi birçok suçla suçlandılar. Asıl amaçları bugüne kadar tartışılan Tapınak Şövalyeleri ya da Templar Tarikatı üyeleri gerçekte kimdi? Kafirler mi yoksa hazine avcıları mı? Yoksa Da …

Futbolun Tarihsel Gelişimi

07 Şubat 2014 – 23:36 |
Sheffield FC

Bundan sonra, İngiltere sınırları içinde her kim olursa olsun, ayakla vurularak oynanan top oyununu oynamaya kalkışırsa, şiddetle cezalandırılacaktır!
Günümüzden yaklaşık 7 yüzyıl önce bu fermanı çıkartan İngiltere Kralı II. Edward, bu ayak oyununun ileride bütün dünyaya …

Osmanlı Sanayi Devrimi’ni Neden Gerçekleştiremedi?

02 Şubat 2014 – 19:59 |

Sanayi Devrimi’ni ilk gerçekleştiren İngiltere’de bu yolda ilk gelişim, tarımda feodal bir düzenden hızla kapitalist bir düzene geçiş süreciyle başladı. Kâr amacı ile ve pazar için üretim yapan İngiliz çiftçisinin, bu ekonomik hareketlilik sonucu, yalnızca …

Osmanlı Devleti’ne “Hasta Adam” Lakabını Kim Taktı?

31 Ocak 2014 – 20:50 |

Osmanlı Devleti’ne “Hasta Adam” lakabının verilmesi, Rusya’nın Osmanlı İmparatorluğu’nu paylaşma emeli ve girişimlerinden kaynaklanmış ve Osmanlı Devleti  için Hasta Adam sözünü ilk olarak Çar I. Nikola kullanmıştır.  Bu süreç şöyle yaşanmıştı:
Rusya’nın bir kara devleti olarak kuruluşunun getirdiği …