Manşet »

Nazi Toplama Kampları

04 Mart 2013 – 04:29 | Edit Post |

Nasyonal sosyalizm ya da Nazizm, faşizmin ve totalitarizmin en şiddetli biçimi olarak dahi açıklanamaz. Gerçek anlamı yalnızca III. Reich’ın dünya felsefesinde (Weltanschauung) bulunabilir. XX. yy boyunca dünyanın başka hiçbir yerinde, Nazi rejimine esin sağlayan ve …

Tamamını okuyun »
Siyaset

Türkiye ve dünyada yaşanan son politik gelişmelerin perde arkasına özgün bakış açısı, toplumları etkileyen siyasi akımlar

Türk Tarihi

Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan coğrafyada binlerce yıllık Türk tarihine cesur bakış açısı

Dünya Tarihi

İlk Çağlardan günümüze dünya tarihine yön veren olaylar ve kişiler

Kültür-Sanat

Türk ve Dünya kültürü hakkında bildikleriniz, yanlış bildikleriniz. ya da bilmedikleriniz

Biyografi

Tarihe yön veren, tarihe damgasını vurmuş, tarihte iz bırakmış insanların yaşam öyküsü...

Arkeoloji-Müze, Kültür-Sanat »

Kervansaray ve Hanlar

29 Ekim 2014 – 02:06 | Edit Post |

Ulaşımın günümüzdeki kadar hızlı, güvenli ve konforlu olmadığı dönemlerde, bir şehirden başka bir şehre yapılan ticaret oldukça sıkıntılıydı. Hayvan gücünden faydalanılarak yapılan bu ticari yolculuk bazen aylarca sürer, güzergah boyunca kervanların gereksiniminin karşılanması büyük sorun oluştururdu. Her günkü seyahatin akşamında insanlar yalnızca kendilerini değil hayvanlarını da dinlendirmek, yemleyip sulamak ve ertesi günkü yola hazırlamak zorundaydı. Çünkü bir kervan yaz ya da kış hava koşulları nasıl olursa olsun ertesi gün mutlaka yoluna devam etmeliydi. Yolculuğun doğal nedenlerden dolayı zor olmasının yanında, kervanın yağmalara karşı güvenliğinin sağlanması da başlı başına ayrı bir konuydu.

Türk mimarisinde han ve kervansaray olarak adlandırılan konaklama yapıları, bu zorlukların bir sonucuydu. Kervansaraylar en basit tanımıyla kervanların konaklaması için ticari güzergahlar üzerine inşa edilen yapılardır. Hanlar ise küçük kervansaraylara verilen addır. Bu yapılar sayesine kıtalar arası coğrafi bir konumda bulunan Anadolu’daki ticari faaliyetlerin aksaması, yol güvenliği, farklı cins malların değişik bölgelere nakledilmesi sorunu çözülmüş oluyordu. Tamamını okuyun »

Prut Savaşı

28 Ekim 2014 – 04:44 | Edit Post |

XVII. yüzyılın sonlarına doğru Rusya iyice güçlenmiş, Osmanlı Devleti’ne düşmanlığını açıkça göstermeye başlamıştı. Bu sırada Rusya’nın başında Çar I. Petro bulunuyordu. 1683 II. Viyana Kuşatması sırasında Osmanlı Devleti’nin yenilmesi sonucu, onu Avrupa’dan atmak için bir …

Armagedon’un Hizmetkarları: Yehova Şahitleri

26 Ekim 2014 – 01:34 | Edit Post |

Yehova Şahitleri Şeytan’ın güçleri olarak nitelendirdikleri bütün siyasî kuruluşları, devletleri, ulusları ortadan kaldıracak ve böylece dünyada da Tanrının Krallığı kurulacaktır. Bu ise kıyametin kopmasından kısa bir süre önce Hz. İsa’ya inananlarla inanmayanlar arasında yapılacak Armagedon Savaşı ile gerçekleşecektir.

Vikingler Nasıl Savaşırdı?

23 Ekim 2014 – 01:48 | Edit Post |

Vikinglerin asıl gücü, düşmanlarına yaydıkları korkudan kaynaklanıyordu, çünkü böylece korku ve tehdit altındakiler, savaşmaktansa haraç ödemeyi tercih ederdi.

Moğollar Dünyayı Nasıl Fethetti?

22 Ekim 2014 – 00:38 | Edit Post |

İleride Cengiz Han adını alacak olan Timuçin (1167-1227) zor geçen bir çocukluk döneminin ardından 1206 yılına kadar tüm Moğol kabilelerini tek bayrak altında birleştirmeyi başarmış, 1227 yılında öldüğünde Hazar Denizi’nden Pasifik Okyanusu’na kadar uzanan ve …

Ortaçağ Avrupası’nın Kabusu: Kara Ölüm

20 Ekim 2014 – 01:21 | Edit Post |

Tarih boyunca birçok salgın hastalık insanlığı tehdit etmişse de hiçbirisi veba kadar dehşet vermemiştir. İnsan nüfusunu günümüze kadar yaşanan bütün doğal felaketlerden ve savaşlardan daha fazla belirlemiş olan, ilk olarak Mısır’da görülen, önce Filistin’e oradan da tüm …

Osmanlı’da Devşirme Sistemi

18 Ekim 2014 – 09:38 | Edit Post |

Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar birçok Türk-İslam devleti, gerek ordunun asker gereksiniminin karşılanması, gerekse idari yapı için nitelikle yöneticiler yetiştirilmesi amacıyla gulam sistemi adı verilen bir köle-kulluk kurumundan faydalanmıştır. Bizans, Sasani ve birçok diğer devlette görülen …