Manşet »

Nazi Toplama Kampları

04 Mart 2013 – 04:29 | Edit Post |

Nasyonal sosyalizm ya da Nazizm, faşizmin ve totalitarizmin en şiddetli biçimi olarak dahi açıklanamaz. Gerçek anlamı yalnızca III. Reich’ın dünya felsefesinde (Weltanschauung) bulunabilir. XX. yy boyunca dünyanın başka hiçbir yerinde, Nazi rejimine esin sağlayan ve …

Tamamını okuyun »
Siyaset

Türkiye ve dünyada yaşanan son politik gelişmelerin perde arkasına özgün bakış açısı, toplumları etkileyen siyasi akımlar

Türk Tarihi

Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan coğrafyada binlerce yıllık Türk tarihine cesur bakış açısı

Dünya Tarihi

İlk Çağlardan günümüze dünya tarihine yön veren olaylar ve kişiler

Kültür-Sanat

Türk ve Dünya kültürü hakkında bildikleriniz, yanlış bildikleriniz. ya da bilmedikleriniz

Biyografi

Tarihe yön veren, tarihe damgasını vurmuş, tarihte iz bırakmış insanların yaşam öyküsü...

Dünya Tarihi, Tarih »

İlk Proletarya Diktatörlüğü: 1871 Paris Komünü

25 Kasım 2014 – 01:32 | Edit Post |

Paris Komünü devrimler tarihinde önemli bir yer tutar. Fransa- Prusya savaşından sonra 18 Mart-27 Mayıs 1871 arasında Paris’te kurulan devrim hükümetinin adı olan Paris Komünü, işçi sınıfının belediye sınırları içinde devlete gerek duymadan kamu işlerini yürütmek amacıyla yaptığı devrimci bir girişimdir.

Paris Komünü yaklaşık 70 gün sürmekle birlikte, gerek Enternasyonal’in kararlarının ilk uygulanmaya çalışılan yer olması, gerek tarihteki ilk işçi hükümeti olması ve sonuçları bakımından en büyük devrim hareketlerinin biri kabul edilir. Ayrıca, bu harekette yalnız bir kentte, Paris’te iki hafta içinde öldürülenlerin sayısı, Fransız devriminin en kanlı yılı olan 1793’de öldürülenlerin sayısından fazladır. Hareket ancak tam bir imha politikası uygulanarak bastırılmıştır. Tamamını okuyun »

Halifelik Neden Kaldırıldı?

24 Kasım 2014 – 21:14 | Edit Post |

Halifelik, Müslümanların baş imamlık görevi idi. Hilafet Arapça half sözcüğünden gelmektedir. Anlamı ise “birinin ardından gelen, yerine geçen”dir. Hazreti Muhammed sağlığında bütün Müslümanların din ve dünya işlerinde reisi idi. Hz. Muhammed’in ölümünden sonra ortaya çıkan …

General Georges Boulanger’nin Serüvenleri

24 Kasım 2014 – 14:06 | Edit Post |

Fransa’da 1880 90 yılları arası yoğun karışıklıkların sürüp gittiği yıllardır. Bu dönemde birbirini izleyen sokak hareketleri ülkenin kaderini etkilemekte, bu yığınların desteğini kazanmasını bilen ihtiraslı kimi serüvenciler de Fransa’nın geleceği üzerinde söz sahibi olmaktaydı. Bu …

Boğazın İncisi Saltanat Kayıkları

23 Kasım 2014 – 20:51 | Edit Post |

Saltanat kayığı dar anlamda “hünkâr kayığı” demektir. Padişahın yalnız veya yakın maiyetiyle birlikte bindiği kayık anlamına gelir. Geniş anlamda saraydaki bütün kayıklar, padişahın yalnız kendisini değil, annesini, kadınlarını, çocuklarını, hatta yüksek rütbeli saray erkânını taşıyan …

Eski Türklerde Silah ve Zırh Sanatı

23 Kasım 2014 – 04:26 | Edit Post |

Askerliğe doğuştan yatkın olan Türklerde silah ve zırh, daha Orta Asya bozkırlarında, işlevselliğinin yanında estetiğiyle de ilgi konusuydu. Savaşçı örme zırh veya levhalı zırh kuşanıyor, hep ince ve uzun olarak resmedilmiş bir kargı, bir balta, …

Hat Sanatı

22 Kasım 2014 – 22:32 | Edit Post |

Arap sanatında hüsn-ü hat olarak da adlandırılan hat sanatı sıklıkla dekoratif amaçla kullanılan, bir görsel sanat türüdür. Bu güzel yazı yazma sanatının temeli, Araplar gibi Sami ırktan olan ve bugünkü Ürdün’ün batısıyla, Lut gölünün güneyinde …

Estetik Gerçekçiliğin Peşinde Bir Romancı: Halit Ziya Uşaklıgil

21 Kasım 2014 – 22:48 | Edit Post |

Anlatıyı yalnızca anlatı olarak gördüğü için ilk çağdaş Türk romancısı kabul edilen Halit Ziya Uşaklıgil’in eserlerinde görülen edebi kişiliğinin özyapısını, temel olarak iki önemli etmen belirler: yetiştiği aile ortamı ve yazarlığa başladığı dönemin siyasal ve …