manşet »

Buchenwald Nazi Kampı

Nazi Toplama Kampları

04 Mart 2013 – 04:29 | 2 Yorum

Nasyonal sosyalizm ya da Nazizm, faşizmin ve totalitarizmin en şiddetli biçimi olarak dahi açıklanamaz. Gerçek anlamı yalnızca III. Reich’ın dünya felsefesinde (Weltanschauung) bulunabilir. XX. yy boyunca dünyanın başka hiçbir yerinde, Nazi rejimine esin sağlayan ve …

Tamamını okuyun »
Siyaset

Türkiye ve dünyada yaşanan son politik gelişmelerin perde arkasına özgün bakış açısı, toplumları etkileyen siyasi akımlar

Türk Tarihi

Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan coğrafyada binlerce yıllık Türk tarihine cesur bakış açısı

Dünya Tarihi

İlk Çağlardan günümüze dünya tarihine yön veren olaylar ve kişiler

Kültür-Sanat

Türk ve Dünya kültürü hakkında bildikleriniz, yanlış bildikleriniz. ya da bilmedikleriniz

Biyografi

Tarihe yön veren, tarihe damgasını vurmuş, tarihte iz bırakmış insanların yaşam öyküsü…

Dünya Tarihi, Tarih »

Ortaçağ Avrupası’nın Kabusu: Kara Ölüm

20 Ekim 2014 – 01:21 |

Tarih boyunca birçok salgın hastalık insanlığı tehdit etmişse de hiçbirisi veba kadar dehşet vermemiştir. İnsan nüfusunu günümüze kadar yaşanan bütün doğal felaketlerden ve savaşlardan daha fazla belirlemiş olan, ilk olarak Mısır’da görülen, önce Filistin’e oradan da tüm dünyaya yayılan veba salgınları içinde 14. yüzyılda Avrupa’da yaşanan Büyük Veba Salgını, Avrupa nüfusunun neredeyse üçte birini yok etmesi bakımından belki de tüm veba salgınları arasında en güçlü olanıdır. Salgın yalnızca halkın her kesimini pençesine almakla kalmamış; sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi yaşamı da derinden sarsmıştır.

11. yüzyıla gelindiğinde Avrupa yüzyıllardır süren Karanlık Çağ’dan kurtulmayı başarmıştı. Karanlık Çağ’ın sona ermesinden 1300 yılına kadar ortalama insan ömrü düzenli olarak uzamış, bunun sonucu Avrupa nüfusu olabildiğince artmıştı. Bunun en büyük göstergesi hiç kuşkusuz kentlerin büyüme biçimi idi. Güvenlikleri için insanlar çoğunlukla kentlerinin etrafına duvarlar inşa ediyordu. Fakat duvarların inşa edilmesinden sonra kentin hemen dışına yapılan evleri içine alacak yeni duvarlar inşa ettiler. Bu yeni duvarlar nüfus artışının kanıtıdır: Karanlık Çağ’dan sonraki yüzyıllarda hızlı bir nüfus artışının yaşandığını gösterirler.

Avrupalılar ayrıca, artan nüfuslarını doyurmak için tarım alanlarını da genişletiyor veya daha verimli kullanıyorlardı. Kuzey İtalya’daki Milano kenti yakınlarında, çiftçilerin farklı ürünler yetiştirebilmesi için ırmak suyunu dağıtan bir kanal şebekesi kurulmuştu. Hollanda’da insanlar kıyılara deniz suyunu tutan bentler inşa ederek binlerce dönüm toprak elde etmişti. Almanya’da bataklıkları kurutmuş, Fransa’da da tarım arazileri elde etmek için ormanları açmışlardı. Tamamını okuyun »

Osmanlı’da Devşirme Sistemi

18 Ekim 2014 – 09:38 |

Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar birçok Türk-İslam devleti, gerek ordunun asker gereksiniminin karşılanması, gerekse idari yapı için nitelikle yöneticiler yetiştirilmesi amacıyla gulam sistemi adı verilen bir köle-kulluk kurumundan faydalanmıştır. Bizans, Sasani ve birçok diğer devlette görülen …

Göklerdeki İlk Türk Kadınları

16 Ekim 2014 – 05:19 |
İlk Türk kadın hava şehidimiz Eribe Hürkuş

Yıl 1914… İstanbul’da, Kadın Haklarını Koruma Derneği, orduya yeni bir uçak hediye etmek için büyük bir kampanya açmıştı. Halkın ilgisini çekmek amacıyla, üyelerinden birini İstanbul üzerinde uçurmak istiyordu. Birinci Kolordu Kumandan Vekili Cemal Paşa’nın onayı …

Büyük Hint Ayaklanması

18 Ağustos 2014 – 00:17 |

Doğu Hindistan Şirketi (East India Company) eliyle yürütülen Hindistan’daki İngiliz sömürgeciliği, İngiltere’nin askeri üstünlüğünün yanı sıra yerli askerleri üç ayrı ordu şeklinde organize etmesi sayesinde ayakta durmaktaydı: Bombay Başkanlık Ordusu, Madras Başkanlık Ordusu ve Bengal …

Osmanlı’da Tütün Yasağı

23 Nisan 2014 – 19:45 |
İlk kahvehane Kanuni Sultan Süleyman döneminde açılmıştır

Osmanlı İmparatorluğu’nda tütün kullanımı 1500’lü yıllarda Mısır’da başladıysa da, tütün İstanbul’a ancak on yedinci yüzyıl başlarında Birinci Ahmet zamanında İngiliz, Venedik ve Cenovalı gemiciler tarafından getirildi. İstanbul’a geç ulaşmıştı ama yabancı tüccarlar tarafından her hastalığa …

Osmanlı Borçları ve Düyun-u Umumiye İdaresi

23 Şubat 2014 – 02:52 |
Düyun-u Umumiye binası

Bir devletin yıl içindeki toplam gelirleri o yıl içindeki toplam harcamalardan fazla ise bütçe açığı oluşması kaçınılmaz bir durumdur. Devletler bütçe açığını kapatabilmek için genelde iki yönteme başvurular. Bunlardan birincisi vergi oranlarını artırmak ve artırmanın …

II. Dünya Savaşı Yıllarında Varlık Vergisi

21 Şubat 2014 – 03:10 |

II. Dünya Savaşı yıllarında, 11 Kasım 1942-15 Mart 1944 tarihleri arasında ülkemizde uygulanmış olan Varlık Vergisi basit bir vergi kanunu uygulaması değildir. Olağan dönemlerin tersine, seferberlik ya da savaş gibi olağanüstü dönemlerde kamu maliyesinin karşılaması …